Forum

Yabelana:
Izaziso
Sula konke

Iyiphi enye indlela ochitha ngayo ngaphandle kwe-kalimba?

UCherri Kalimba
(@ cherri-cola)
I-Kalimbist esebenzayo

Ngivame ukudangala ngokubuka amafilimu amafushane ezinyosi zoju (mancane kakhulu futhi ayathandeka). Yiziphi ezinye izindlela oye ucindezeleke ngazo ngemva komsebenzi/isikole/okunye?

Quote
Isiqalo sesihloko Kuthunyelwe: 23/04/2021 2:34 am
Amathekisthi aphezulu
Natalia
(@Natalie)
I-Kalimbist esebenzayo

Ngilobola kakhulu ekuhambeni okude ❤️.

PhendulaQuote
Kuthunyelwe: 23/04/2021 7:28 am
Yabelana: